Een therapievorm waarbij naar de hele mens wordt gekeken   Integratieve psychotherapie werkt met het bewustzijn, terwijl hypnotherpie met het onderbewustzijn aan de slag gaat. Nu kan het zo zijn dat je op een bepaald moment in je leven een hindernis op je pad vindt. Een hindernis kan ontstaan doordat je niet in balans bent, de werkdruk te hoog ligt, je zelfvertrouwen bent kwijtgeraakt of last hebt van een trauma. Gevoel, gedrag en omstandigheden vormen zo een belemmering waardoor je niet goed functioneert. Samen kijken en bespreken we in vijf à vijftien sessies hoe jij die hindernis kunt oplossen zodat je weer onbelemmerd verder kunt. Aan het einde van de therapie heb jij jouw hindernis overwonnen; heb je  een goed gevoel hebt en kun je vol vertrouwen en met nieuw in-zicht verder. Integratieve psychotherapie kan gecombineerd worden met hypnotherapie, EMDR, EFT of RET. Zie voor een uitleg van de laatste drie bij andere therapievormen.
Psychotherapie Hypnotherapie en Begeleiding Liesbeth Passchier Home Hypnotherapie Psychotherapie Andere therapie Hypnogeboorte Praktijk Vergoeding Nieuws Contact

Psychotherapie

 Thuis BV Rob Jongerhuis Psychotherapie